Vår historie

Eller hvordan et lite kjellerteater fant sin plass bak art deco-buer i byens tidligere cowboy-mekka.

Kveldsbilde Rosendal redigert

For snart 100 år siden ble det som endte som et kultbygg i Trondheim, reist på Rosendal. Bak art deco-buer, midt mellom Lamoramp og sveitservillaer, har generasjoner av trøndere latt seg underholde, beverte, glede og provosere bak tykke murvegger.

Byggets historie

Dovrebanens arkitekt Erik Waldemar Glosimodt var mannen bak bygget som kom opp i bydelen Strinden i 1921. Kjent som byens barne- og westernkino gjennom store deler av 1900-tallet er det mange som har et forhold til Rosendal Teater eller Rosendal Kino. For studenter ved Norges Tekniske Høgskole på Gløshaugen i Trondheim hadde Rosendal noe tilnærmet kultstatus, og mange møtte opp med gallaantrekk på kinopremierene.

I desember 1986 red John Wayne over lerretet for siste gang, og Rosendal ble lagt ned som kino. Etterhvert flyttet Trondheim Filmklubb og Cinemateket inn, og ble værende i 17 år. Samme år som de flyttet ut, kjøpte utbygger Karl-Johan Kopreitan bygget.

Teaterhuset Avant Garden

Stiftelsen Teater Avant Garden, som vi het før vi flyttet inn i Rosendal Teater, så dagens lys i 1984. Etablert av de tre gruppene Magna Vox (Det lille musikkteater), Petrusjka Teater og Studio Teater, var vi i våre første år et teater for egne produksjoner og gjestespill. Beliggende i Kjøpmannsgata vis á vis hotellet Royal Garden, fikk vi vårt noe humoristiske navn. I 1993 måtte Teaterhuset Avant Garden flytte og ble etablert i Folkets hus i Midtbyen. Navnet ble beholdt helt til vi våren 2019 endelig kunne ta over på Rosendal, men i dag drives ikke lenger teatret av gruppene, men av en administrasjon ledet av en teatersjef (kunstnerisk og daglig leder) og et styre.

Hvordan havnet vi her?

Nøyaktig hvor lenge Teaterhuset Avant Garden har gått med flytteønsker er vanskelig å si med sikkerhet. Men vi har funnet det nedfelt i styrereferater fra så langt tilbake som i 1998 – en tid da teatrets økonomiske rammevilkår så ganske annerledes ut enn i dag.

Etter en omstendelig drakamp med mange aktører, ble det besluttet at det var vi som kunne flytte til Rosendal. Vi hadde vokst oss ut av Folkets hus og manglet gode publikumsfasiliteter. Siden 2013 var teatret i dialog med Trym Næring AS om mulighetene for relokalisering til et ombygget Rosendal Teater. Vi leier lokalene av Rosendal Teater AS, som eies av Trym Næring. Huseier har stått for restaurering av bygget, samt etablering av det nye tilbygget.

Etter en omstendelig drakamp med mange aktører, ble det besluttet at det var vi som kunne flytte til Rosendal.

Navneendring

Vi la fra oss navnet Teaterhuset Avant Garden da vi satte nøkkelen i døra på Rosendal. Bakenfor beslutningen lå et omstendelig researcharbeid og dialog med målgruppene våre, scenekunstfeltet og gamle og nye samarbeidspartnere. Hvorfor bytte navn?

- Avant Garden-navnet hang sammen med et sted vi flyttet fra for lenge siden, og var heller ikke så lett å forstå for nye publikummere

- Vi gjør ære på byggets historie - Rosendal Teater er innprentet hos de fleste trøndere, og ville nok ikke sluppet taket så lett

- Rosendal Teater er selvforklarende og plasserer oss geografisk for veldig mange

- Rosendal Teater er internasjonalt anvendelig, upretensiøst og selvforklarende

I tillegg forteller navneendringen i seg selv at vi nå skal favne bredere enn vi har gjort før. Mer mangfold, lavere terskel og et tydelig tilbud til by og nabolag.

Velkommen til Rosendal Teater!