<

Mørkerommet - åpen utlysning

58ee4b6d 0d5a 4083 8e02 fc22fcbd4bfc

Kunstner? Vis frem ditt prosjekt for publikum i Mørkerommet på Rosendal Teater!

Gjennom prosjektet Mørkerommet tilbyr Rosendal Teater kunstnere mulighet til å søke plass for å vise ferdige eller uferdige prosjekter for et åpent publikum på en av våre scener. Her får du/dere som kunstner(e) sjansen til å vise et prosjekt for første gang, eller å prøve ut en idé med støtte av teamet på Rosendal Teater. Mørkerommet foregår den første tirsdagen hver måned, og det er løpende opptak. Konseptet kurateres i samarbeid med Tobias Liljedahl.

Vi ser etter scenekunstnere, musikere, visuelle kunstnere, tenkere, filmskapere og alle andre kunstnere som ønsker å gjennomføre et prosjekt hos oss.

Søk her!

Åpen utlysning

Kunstnere innenfor alle disipliner ønskes velkommen til å søke om deltakelse på Mørkerommet. Rammene for gjennomføringen av hvert enkelt prosjekt avtales nærmere i forbindelse med utvelgelsen.

Mørkerommet kan finne sted i ulike rom på Rosendal Teater, fortrinnsvis i en av salene, på mesanin, eller i foajé og kaféområdet. Spesifiser gjerne i søknaden hvilke(t) rom ditt prosjekt kan passe i. For høsten 2019 er det spesielt interessant med prosjekter som kan passe i de mindre rommene.

Rosendal Teater kan stille med:

Tilgang på rom og tilgjengelig teknisk utstyr, inkludert teknisk assistanse etter avtale, markedsføring av prosjektet, kunstneriske tilbakemeldinger om ønskelig. Teateret kan i tilfeller dekke noen produksjonskostnader/reisestøtte. Denne støtten har en øvre ramme på 10 000 kr. Spesifiser i søknaden om du søker produksjonsstøtte og spesifiser i budsjettet hva du søker støtte til.

Søknad

Vi har rullerende opptak og du kan når som helst sende inn søknad om deltagelse. Prosjekter vil velges ut fortløpende, og i god tid før arrangementet gjennomføres.
Søknad med kortfattet prosjektbeskrivelse, CV for alle deltagende kunstnere og budsjett sendes til dramaturg Guro Hustad Stugu.