Filmkonsert: Brudeferden i Hardanger

BIH Ensemble Kino Sta Rekke

Filmkonsert: Brudeferden i Hardanger

Av Ugress, Krafkow, 9 grader nord, Ali Omar & Børsheim

3. september kl 19:00

Visninger

Ordinær

Moderasjon

Rauspris

240
140
100

Varighet

Ca. 1 time og 45 minutter

Medvirkende

Komponert av: Gisle Martens Meyer, Annlaug Børsheim, Kjartan Grønhaug, René Misje & Mira Thiruchelvam
Fremført av: Ugress (Gisle Martens Meyer), 9 grader nord (Mira Thiruchelvam, Dipha Tiruchelvam, Jakob Sønnesyn, Jakob Sisselson Hamre), Krakow (Kjartan Grønhaug, René Misje) og Nasra Ali Omar
Tekniker: Michael Bjørnaali
Støttet av: Kulturrådet, Bergen Kommune og NOPA
+ Vis alt

I 2021 feirer Rosendal 100 år og vi gjør hyllest til Rosendals historie med en storslagen filmkonsert av Gisle Martens Meyer. Her møter elektronika, metal, world, folk og pop den episke norske stumfilmen Brudeferden i Hardanger.

Brudeferden i Hardanger er et storslått filmverk fra 1926 av Rasmus Breistein som startet en nasjonalromantisk glansperiode i norsk film. Brudeferd og bunad er riktignok vesentlige elementer i filmen, men den tar i store trekk også for seg hverdagen til bygdefolk i en periode da utvandring, utvikling og urbanisering redefinerte norsk kultur. Gjennom migrasjon, globalisering, åpne landegrenser med Europa, og en digital, verdensomspennende kultur eksisterer vi i dag mer som komplekse individer i en global, mediert virkelighet, enn som stedbundne etniske vesener.

Ved å sette sammen et ensemble artister fra ulike bakgrunner, som alle er representative for norsk musikk i dag, søker Meyer å redefinere det “nasjonalromantiske” i dette verket.


Språk: Nonverbal
Presenteres av Rosendal Teater i samarbeid med Cinemateket