Folklore

Folklore pressphoto by Andre Loyning

Folklore

Trondheim Voices

21. mai kl 19:00
Folklore: traditional customs, tales, sayings, dances, or art forms preserved among a people.

Visninger

  • Fredag 21. mai, 19:00

    Sal 1

    Billett

Varighet

ca. 60 minutter

Medvirkende

Komponister: Ståle Storløkken og Helge Sten
Trondheim Voices: Sissel Vera Pettersen (kunstnerisk leder), Siri Gjære, Heidi Skjerve, Ingrid Lode, Tone Åse, Torunn Sævik, Anita Kaasbøll, Kari Eskild Havenstrøm
Lysdesign: Ingrid Skanke Høsøien
Lystekniker: Martin Aasen
Lydtekniker: Ingar Hunskaar
Arrangeres i samarbeid mellom: nyMusikk Trondheim og Rosendal Teater
Støttet av: Norsk Kulturråd og Trondheim Kommune
Foto: André Løyning og Thor Egil Leirtrø
+ Vis alt

Det er duket for en helt ekstraordinær opplevelse når to av Norges fremste lydkunstnere, Helge Sten og Ståle Storløkken (Supersilent), fremfører nyskrevet musikk for det grensesprengende vokalensemblet Trondheim Voices.

«Folklore» befinner seg i et landskap av dempet stemmeprakt i en atmosfære inspirert av tidligere tiders kirkemusikk. I dette verket bruker Trondheim Voices stemmene sine som et massivt mikrotonalt, instrument, der ord skiftes ut med toner, der flerstemte droner og klanger utforskes i en messe-aktig framførelse med tydelige forhistoriske referanser. Folkloren er en samlebetegnelse på tradisjonsoverført kunst og kunnskap. Den overføres gjennom handlinger fra menneske til menneske og fra generasjon til generasjon, og har ofte tilhørt den uformelle, ikke-kommersielle sfæren av kulturen. Helge Sten og Ståle Storløkkens verk Folklore, søker mot skjæringspunktet mellom akustisk og elektronisk lyd, mellom det harmoniske og mikrotonale, det kjente og ukjente. Der hvor tiden opphører, og man kan oppleve en ny måte å lytte på.


Trondheim Voices består av noen av Norges mest profilerte vokalister, og har gjennom de siste årene satt nye standarder for hva et vokalensemble kan være. I samarbeid med nyskapende komponister, med bruk av ny teknologi, og gjennom en rekke tverrkunstneriske prosjekter, har ensemblet vært banebrytende for utviklingen av kollektiv vokal-improvisasjon, og fortsetter å føre sjangeren til nye steder. Trondheim Voices improviserer gjennom lyd, bevegelse, rom og tid, og har også utviklet en unik evne til kollektivt å forme og farge komponert musikk. Det subtile samspillet mellom stemmene, rommet, publikum og øyeblikket, er deres kunstneriske fokus punkt - for slik å kunne skape ny musikk gjennom å lytte og gi slipp.


Video av: André Løyning

"Et helt uovertruffent mesterverk. Liturgi og fantasi smelter sammen til en helt egen uttrykksform. Hypersensibelt og overlegent presist i sin minimalisme. Norges fremste vokalensemble."
-Fire Flate, NO


"Det er usigelig vakkert og enormt. … den større helheten som disse fjorten satsene går opp i, hvordan de sammen, visuelt og auditivt, skaper et panorama som vil stå som en milepæl i Trondheim Voices etter hvert svært så mangesidige katalog."
-Johan Hauknes salt peanuts

Thor Egil Leirtro Trondheim Voices 13 7203040 kopi

Thor Egil Leirtro Trondheim Voices 11 7203024 kopi

Thor Egil Leirtro Trondheim Voices 8 kopi

Thor Egil Leirtro Trondheim Voices 2 7202966 kopi