DansiT og Rosendal Teater tar sterk avstand fra hets og trakassering!

Flere kunstnere vi har samarbeidet med over mange år, har vært utsatt for dette over lang tid, av anonyme kilder på nett og i sosiale medier. Disse kildene er nå avslørt.

Vi må alle gjøre det vi kan for å kjempe mot hets og trakassering, og kjempe for demokratiet, for ytringsfriheten og for ivaretakelsen av mennesker. Kunst er en av bærebjelkene i samfunnet vårt for dette, og må ikke svekkes som ytringsplattform.

3 BFF1 BB7 0 D21 4487 AF33 C97 C63 A117 B7 3

DansiT og Rosendal Teater er opptatt av å samarbeide med og følge opp kunstnere i risiko, og synliggjøre tematikken gjennom blant annet å legge til rette for samtaler med dette som fokusområde. Vi har vært og er i kontakt med kunstnere som har vært utsatt for hets og trakassering både nå og tidligere. Men vi kan gjøre mer, og det skal vi gjøre. Vi skal ta inititativ, lytte og lære, og vi er bevisst vårt ansvar i å skape trygge ytringsrom for alle kunstnere. Vi vil takke de modige og sterke kunstnerne som sier tydelig i fra om dette nå.

Vi er mange kunst-arbeidere i Norge, frilansere, ansatte, skapende, utøvende, undervisende, produserende, sam-produserende, kuraterende og programmerende. Vi er sterke og vi står sammen i dette!

Vår dør er alltid åpen!


DansiT, Arnhild: 41344578, arnhild@dansit.no
Rosendal Teater, Alexander: 97323540, alexander@rosendalteater.no