Hva er Rosendal Teater?

Rosendal Teater er et internasjonalt hus for performance, teater, dans, musikk og debatt.

Teatret samproduserer og presenterer to sesonger per år med forestillinger, fester, konserter, installasjoner, filmvisninger, festivaler, residenser, diskursive arrangementer, samt andre typer sosiale arrangementer. RT driver også sin egen kafé, som gir organisasjonen veldig spesielle, uformelle og sosiale forhold for å samle mennesker i alle aldre og bakgrunn for å samles, møtes og henge rundt mat, drikke og kunstarrangementer.

Huset har to fleksible scener, en allsidig prøvesal, pluss en kafé / bar og mesanin for alle sine kunstneriske aktiviteter. Og utenfor teatrets vegger jobber RT kunstnerisk over de omkringliggende nabolagene, byen og regionen.

Rosendal Teater Apning008

Kunstnere og fellesskap

RT ble grunnlagt av kunstnere og har en lang historie med å tilby en plattform for et tett nettverk av lokale, nasjonale og internasjonale kunstnere, som huset engasjerer seg fra de tidlige stadiene av et verk, frem til presentasjonen og utover. På samme måte er RT her for de mange forskjellige samfunn som utgjør Trondheim og Trøndelag / Sør-Sápmi-regionen. RT er på den måten et hus som samler kompromissløs, modig og dristig kunstnerisk innsats med et sentralt fokus på samfunnsengasjement, tilgjengelighet og inkludering.

Organisasjonen opererer med troen på at alle skal ha tilgang til fantastiske kunstopplevelser, og gjennom å engasjere og interagere med lokalbefolkningen kan kunstnernes arbeid og RT som institusjon bli beriket i stor grad. RT legger stor vekt på møtepunktet mellom kunstnere, deres arbeid, og de mange menneskene teateret deler både by og region med. Lokale individer, grupper og organisasjoner fra felt langt utenfor kunsten blir invitert til å engasjere seg med RT, ikke bare som publikum, men som samarbeidspartnere, utøvere, kuratorer, kritikere og styremedlemmer.

Vår forpliktelse til menneskene og samfunnene vi samarbeider med

Noen av de internasjonale og Norgesbaserte kunstnerne - så vel som noen av lokalsamfunnene fra Norge og utlandet - som RT jobber med, er marginaliserte, diskriminert eller undertrykt på bakgrunn av rase, klasse, kjønn, seksualitet, funksjonshemning og / eller globale asymmetrier. Huset arbeider for å stå i solidaritet med kunstnerne og samfunnene, og jobbe med dem i kampen for en forvandlet fremtid som er:

Pro-tilgjengelighet; pro-inkludering; pro-feminist; pro-lgbtqia+, pro-miljø; bedre, tryggere og mer rettferdige arbeidsforhold; antirasistisk; anti-dyktig; antikolonial.

Dette arbeidet begynner med hvordan RT selv fungerer som en organisasjon - og et dypt og omfattende arbeid pågår for å sikre at RTs egen organisasjonsmodell gjenspeiler sitt engasjement for disse verdiene. Like fullt arbeider RT for å være vokal og bruke sin plattform som en synlig institusjon på den lokale, nasjonale og internasjonale scenen for å gi sin stemme til den globale kampen for en fremtid bygget på disse verdiene.