EN
Meny

Tilrettelagte forestillinger

Gjennom de neste årene jobber Rosendal Teater, i samarbeid med gode partnere, mot å gjøre vårt hus og våre forestillinger mer tilgjengelige og inkluderende for alle. For å få til dette har vi begynt å introdusere ulike initiativer for å nå vårt mål mot å bli et avslappa spillested.

Tegnspråktolkning

En tegnspråktolk gjengir det som ellers fås gjennom hørselssansen. Det kan variere i hvor stor grad forestillingen eller aktiviteten tegnspråktolkes – om det gjelder all tale, sangtekst og musikk eller kun enkelte deler.

Synstolkning

Synstolkning er en beskrivelse av den visuelle informasjonen som ellers fås gjennom synssansen. I forbindelse med en forestilling er synstolkens oppgave å beskrive forestillingens visuelle uttrykk slik at publikum med synsnedsettelser kan erfare og selv tolke en mer fasettert kunstopplevelse.

Berøringsvisning

En berøringsvisning, også kalt “touch tour”, er en guidet opplevelse for publikum med synsnedsettelser. Berøringsvisningen finner sted i forestillingsrommet i forkant av den aktuelle forestillingen, og scenografi, kostyme eller andre sentrale elementer presenteres på en taktil og beskrivende måte. Varighet er vanligvis rundt 30 minutter. En berøringsvisning arrangeres gjerne i kombinasjon med at forestillingen synstolkes, men enkelte forestillinger er aktuelle også for kun en av delene.

Puslere

Brukes av publikummere for å hjelpe dem å slappe av eller å fokusere bedre. Et lite objekt som brukes til å «leke» med eller holde i hendene. Kan være alt fra penner til en gammel leke. Disse vil ligge i en boks ved billettluka som man kan plukke opp når som helst før våre arrangementer. Man kan også finne dem i vårt avslapningssted i merkede bokser.

Avslappa forestilling

Legger til rette for alle som synes standard teaterforestillinger og de typiske etikettene ved det å være på teateret er overveldende og ubehagelig. En slik tilrettelegging betyr at spillestedet og skuespillerne på scenen tar en avslappet holdning til bevegelse og lyder som kommer fra publikum, publikummere kan komme og forlate salen når de ønsker det, forsentkommere er tillatt, og man kan gå ut og tilbringe tid i avslapningsstedet vårt underveis hvis man har behov for det.

Sensorisk vennlig forestilling

I tillegg til å kunne gå som man vil og gjøre seg komfortabel, så vil denne typen forestillinger tilrettelegge lys, lyd og unngå røyk i forestillingen for å gjøre den sensorisk vennlig.

Avslapningssted

Teateret har et permanent avslapningssted i andre etasje på den nye delen av bygget. Dette er et sted hvor publikummere og gjester kan oppholde seg hvis de har behov for litt rolig tid unna sosiale og støyende situasjoner før og etter forestillinger. Stedet er laget for å være et komfortabelt å være i og er separat fra foajeen og kafeen som ofte har musikk og mer folk.

Innholdsadvarsel

Er en oversikt over mulig sensitivt innhold i forestillinger. Disse vil være en hjelp for publikummere som ønsker å unngå innhold som kan være fysisk eller psykisk vanskelige for dem. Innholdsadvarsler kan man finne som nedfallsmeny under den valgte forestillinga på hjemmesiden

Tilgjengelighetsrider

En tilrettelegging av ulike behov som teateret gjør for kunstnere som fremfører sine forestillinger på våre scener. Vi oppfordrer kunstnere til å sende oss sin tilgjengelighetsrider i forkant av deres besøk her.

Hørselsvern

Teateret har hørselsvern på utlån til publikum som har behov for dem under arrangement, eller til de som ønsker å bruke dem for å blokkere ut støy når de oppholder seg i vårt avslapningssted.

Ledsager

Gratis ledsagerbillett kan bestilles både på nett og i billettluka, husk gyldig ledsagerbevis. På nett ligger ledsagerbilletten under billettkategorien «ordinær».

Billettene kjøper du enklest på våre nettsider www.rosendalteater.no i forkant av besøket. Fysisk billettsalg åpner i vår billettluke rett innenfor hovedinngangen i nybygget, én time før første forestilling. Dette gjelder også når vi har forestillinger på andre lokasjoner enn Rosendal Teater. Vær obs at forestillinga kan bli utsolgt, så det lønner seg å være ute i god tid.

Har du spørsmål om billetter? Send epost til billett@rosendalteater.no

Rullestolbillett

Vi har holdt av to plasser på hver forestilling til rullestolbrukere. Du finner kategorien «Rullestol» når du bestiller deg billett.

Kontakt

Kontakt kuraterende produsent Tonje Wik Olaussen på tonje@rosendalteater.no hvis du har spørsmål knyttet til tilgjengelighet og tilrettelegging.

Rosendal Teater

Besøk oss

Rosendal Teater holder til på Rosendal i Østbyen, på andre siden av krysset for Lademoen kirke når man kommer fra Midtbyen. Nærmeste bussholdeplass er Buran. Sykkelparkering mot bensinstasjonen.

Følg oss

Få med deg det som skjer i tide!

Design og nettside av Skogen