Hva er Mørkerommet?

Mørkerommet er Rosendal Teaters plattform for tverrkunstneriske uttrykk og prosjekter i utprøvingsfasen. Her får prosjekter som ellers ikke ville fått plass på våre scener et visningsrom å være i.

Denne våret fortsetter kuratorteamet Afryea Collective og Heida Karine Jóhannesdóttir sine arrangementer med det overordnede temaet "Mangfold i Trøndersk kunst og kulturliv".

For kuratorteamet er det viktig at Mørkerommet er et sted hvor man kan komme som man er og eksistere som hele seg. I løpet av våren ønsker de å sammen bruke sine ulike erfaringer til å skape arrangementer for tverrkunstneriske og tverrkulturelle møte, som initierer samtaler rundt dagsaktuell tematikk samtidig som de gir rom for gode kulturopplevelser.

1

Gå ikke glipp av Viktor Wilhelmsen 2. mars og Mørkerommets Fremtidsfest den 4. mai!