EN
Meny
S j u
k j a p p e :
S V
Ottar Michelsen er leder for Trøndelag SV og 3. kandidat for SV i Trondheim. Han mener kunst og kultur er sentralt i samfunnsbygginga, og han understreker at SVs liste er full av folk med et hjerte for kunst og kultur.

Rosendal Teater har sendt av gårde sju kjappe spørsmål til ni av Trondheims politikere for å gjøre oss velgere litt klokere på hvem vi skal stemme på - og på hvor partiene står når det kommer til kunst og kultur.

1. Vi starter lett. Helt ærlig: Kultur eller fotball?

Kultur. Men OK – jeg har en guilty pleasure når det gjelder Nottingham Forest.

2. Hvorfor skal vi som brenner for kunst og kulturlivet i Trondheim og Trøndelag stemme på deg og ditt parti?

Fordi vi tar kunst- og kulturlivet på alvor. For oss er kunst og kultur helt sentralt i samfunnsbygginga, ikke et krydder som vi kan bruke når vi har overskudd som det virker som om enkelte mener. Kunst og kultur bidrar til å utvikle samfunn, til å skape nye arenaer for inkludering, diskusjon og refleksjon, i tillegg til opplevelser. Men det forutsetter at kunst og kultur får utvikle seg fritt. Vi er opptatt av å lytte til feltet og høre hva vi kan bidra med for at det skal kunne utvikle seg videre, og derfor har vi vært opptatt av å sikre frie midler og ikke minst skaffe arenaer hvor kunst både kan produseres og vises. Rosendal er jo et glimrende eksempel på dette – et selveid hus for produksjon og visning – hvor bra er ikke det! Men også stipendordninger som bykunstnerstipend og etableringsstipend, støtte til helårsarrangører osv er jo støtteordninger som SV har kjempet på plass etter innspill fra feltet. Sist så må jeg understreke at lista vår er full av folk med et hjerte for kunst og kultur. Det betyr faktisk noe.

3. Hva er din hjertesak?

Hvis jeg må velge én, så sier jeg at vi må styrke og utvikle lokaldemokratiet. Jeg blir mørkredd av de autoritære utviklingstrekkene vi ser rundt oss og spredningen av mildt sagt alternative fakta. Dette må vi møte med å utvikle og styrke demokratiet. Vi må derfor i større grad gi folk mer direkte innflytelse, bl.a. gjennom deltakende budsjettering. Folk må erfare at det nytter å engasjere seg! Kunst- og kultur er viktig også her siden det bidrar til å skape nye debattarenaer, andre måter å formidle på, og en annen måte å få fram synspunkt på. Det trengs!

4. Hjelp oss velgere: Hvor går egentlig de største skillelinjene mellom partiene når det kommer til kunst og kultur i lokalpolitikken?

Godt spørsmål, men hvis du ser på de alternative budsjettforslagene partiene i Trondheim har lagt fram, er det en slående forskjell på om frie midler til kunst og kultur er prioritert eller ikke. Jeg har nevnt noe av det over og for meg er det overraskende at andre parti ikke har villet prioritere dette. Jeg mener dette handler om hvilket syn vi har på kunst – om det er et rent instrumentelt syn eller om det er noe langt mer enn det hvor kunsten har en egenverdi og må gis rom for å utvikle seg på egne premisser. Jeg ville vært bekymret på vegne av kunstfeltet om det ikke var tydelige forsvarere av frie midler som hadde styringa i Trondheim.

5. Hva er din egen mest minneverdige kunstopplevelse?

Det er jo et helt umulig spørsmål å svare på så jeg sniker meg unna og nevner tre. Den aller første, og som sitter spikret den dag i dag, var når moren min tok meg med på Knutsen og Ludvigsen forestilling med Riksteateret (tror jeg det må ha vært) en gang på 70-tallet. Det å få en slik boblende formidlingsiver rett i fleisen var overveldende for en liten pjokk. Så må jeg trekke fram en forestilling jeg var på under en teaterfestival i Tallinn (takk Per for at jeg fikk være med!). Det var en mildt sagt alternativ oppsetning av Rødhette og ulven, og midt oppe i dette var det var umulig å si om vi var på en teaterforestilling, en rockekonsert (var ganske heftig gitar og slagverk) eller oppvisning i visuell performance siden de også hadde med seg to malere som via prosjektorer malte bakteppet fortløpende. Det var så sterkt på alle mulige måter og dette overskuddsfenomenet av uttrykksformer var magisk. Det triste er at så vidt jeg vet er teateret nå lagt ned siden utviklinga har økt leieprisene i det området. Det må vi lære av og unngå, ikke minst nå på Nyhavna. Og så kommer jeg ikke unna Nyborg skole i Trondheim og at de hvert år setter opp en musikal hvor ungene på SFO står for manus, kostymer og produksjon selv, selvfølgelig med litt hjelp. Den skapergleden de greier å få til er bare magisk, og kunst og kultur handler jo også om dette – muligheten for deltakelse og muligheten for å være med å skape noe.

6. Hvorfor trenger vi kunst?

Jeg har vel egentlig svart på det over, men kunst og kultur er helt sentralt i det å bygge samfunn. Det er med på å definere hvem vi er og skaper bl.a. arenaer for deltakelse, debatt og opplevelser. Det å kunne uttrykke seg er jo et helt grunnleggende trekk ved oss som mennesker. Hulemaleriene som våre cro-magnon forfedre og mødre malte for titusenvis av år siden viser at dette er noe som har vært med oss sannsynligvis helt siden starten av menneskeheten. Tiltak som den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken er derfor viktige siden det sikrer kunst og kulturopplevelser til mange som ellers kanskje ikke ville fått disse opplevelsene.

7. Fortell oss: Hvorfor stiller du til valg?

Fordi jeg har sett at det gjør en forskjell hvem som styrer, og ikke bare hvilket parti folk kommer fra, men hva de tar med seg inn i sine verv. Det er mulig å gjøre en forskjell! Så da er det så enkelt at er du opptatt av kunst og kultur, bør du sørge for at det sitter folk i kommunestyrene som også er det. På den måten blir kunstfeltet løftet fram i diskusjonene og i prioriteringene både når det gjelder penger, men også oppmerksomhet. Godt valg!

Foto: Nora Nystuen

Rosendal Teater

Besøk oss

Rosendal Teater holder til på Rosendal i Østbyen, på andre siden av krysset for Lademoen kirke når man kommer fra Midtbyen. Nærmeste bussholdeplass er Buran. Sykkelparkering mot bensinstasjonen.

Følg oss

Få med deg det som skjer i tide!

Design og nettside av Skogen