NO
Menu
R o s e n d a l
t e a t e r
s ø k e r
e n
k r e a t i v
m a r k e d s -
o g
k o m m u n i k a s j o n s l e d e r !
Vil du lede arbeidet med å bygge merkevaren til et av landets mest unike teaterhus?

Rosendal Teater søker nå et modig og lidenskapelig kommunikasjons- og markedsmenneske som elsker å spille på lag og som brenner for å gi alle slags publikummere fellesskap og sterke opplevelser rundt kunst i Østbyen i Trondheim.

Markeds- og kommunikasjonsleder er en strategisk og operativ stilling. Stillinga har ansvar for å lede kommunikasjons- og markedsavdelingens arbeid med å forvalte, posisjonere og utvikle Rosendal Teater som kunstinstitusjon, samfunnsaktør, fellesskap og merkevare gjennom helhetlig, målrettet og strategisk fundert kommunikasjonsarbeid i egne, betalte og fortjente kanaler. Ansvaret innebærer å identifisere, prioritere, planlegge og enten selv, eller via andre medarbeidere i avdelingen, gjennomføre oppgavene som planlegges. Det er marked- og kommunikasjonsleders ansvar å sørge for kvalitet og strategisk retning i avdelingens aktivitet, samt etterleve og utvikle strategi og profil ut ifra teatrets strategi.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

- Forvaltning, sikring og utvikling av Rosendal Teaters identitet/merkevare i alle kanaler

- Utvikle helhetlig markeds- og kommunikasjonsstrategi og arbeidsplaner i samsvar med budsjett.

- Opprettholde og styrke et koordinert og integrert kommunikasjonsarbeid med godt samarbeid og kompetanseutveksling i avdelinga

- Sikre gode vurderinger, beslutninger og prioriteringer på bakgrunn av analyser og kompetanse

- Representere avdelingen i relevante fora

- Idéarbeid til publikumsbyggende tiltak

- PR-arbeid, mediekontakt og talsperson i saker der hvor teatersjef ikke selv håndterer saken. Herunder vedlikeholde og bygge opp sterke presserelasjoner til både journalister og anmeldere

- Skrivende redaktør for programkatalog

- Tekst- og intervjuarbeid/budskapsutvikling til programkatalog, nettside, trykksaker og sosiale kanaler

- Vedlikeholde og utvikle invitasjonslister og håndtere utsending av invitasjoner

- Utarbeide budsjett for avdelingen, følge opp økonomi gjennom året og rapportere til administrativ leder

- Produksjon av blogginnhold på nettside – i samarbeid med digital markedsfører

- Produksjon og publisering av organisk innhold i sosiale kanaler (per i dag Facebook og Instagram)

- Møter, skolebesøk og annen direkte kontakt med målgrupper, og utviklingsarbeid for slike aktiviteter

Vi håper og ønsker du har en bakgrunn som inneholder:

- Høyere utdanning innen kommunikasjon, journalistikk, markedsføring eller tilsvarende (relevant erfaring kan kompensere for formell kompetanse)

- Erfaring med innholdsproduksjon for digitale kanaler

- Ei kvass og stø penn, på norsk og engelsk

- Innsikt i målretting, SEO og annonsestyring

- Erfaring med publikumsbygging og/eller merkevarebygging

- Ydmyk stolthet for sterke resultater fra tidligere arbeid!

I tillegg er det supert om du:

- Har erfaring med å dokumentere fra arrangementer via sosiale kanaler (reels/story etc.)

- er godt kjent med kravene i GDPR-lovgivningen

- Har erfaring fra kunstfeltet

Du oppleves av andre som

- En positiv og engasjert lagspiss

- En jovial, relasjonell og utadvendt type

- Målretta, organisert og strukturert

- En kreativ og lidenskapelig sjel som tenker langsiktig

- En som har gode prioriteringsevner – og liker en hektisk hverdag

- Sjølstendig – med hjerte for samarbeid

- Brenner for kunst

Hos oss blir du en del av en forholdsvis liten og svært engasjert administrasjon som elsker jobben vår, og som sammen gjør alt vi kan for å tilrettelegge for gode, engasjerende, tankevekkende, og gjerne utfordrende kunstopplevelser. Erfaring fra, eller nær kjennskap til kunst- og kultursektoren kan være en fordel, men ingen forutsetning. Vi er åpne for mange forskjellige typer søkere som ikke nødvendigvis oppfyller hele kravlista, for å kunne sette sammen et team som utfyller hverandre. Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Kvelds- og helgearbeid i perioder må påregnes. Lønn etter avtale. Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger. Avspaseringsordninger. Arbeidssted er Rosendal Teater, samt de lokalene teatret til enhver tid disponerer.

Kontakt:

For mer informasjon, vennligst kontakt teatersjef Alexander Roberts (97323540) eller administrativ leder Ingrid Rognes Solbu (93458885).

Søknadsfrist 15. januar 2024

Intervjuer vil holdes snarlig etter gjennomgang av søknader. Førstegangsintervju kan holdes på Teams ved behov.

Søknad med arbeidsprøver sendes til ingrid@rosendalteater.no. Merk søknaden "Markeds- og kommunikasjonsleder".

Alle kvalifiserte søkere som har minoritetsbakgrunn eller er økonomisk vanskeligstilte er garantert intervju. Spesifiser dette i søknaden dersom dette gjelder deg.

Du kan også se stillingsannonsen vår på Finn her<3

Rosendal Teater

Besøk oss

Rosendal Teater is placed in the eastern part of Trondheim, at the other side of the crossing near Lademoen Church. The closest bus stop is Rønningsbakken. Bicycle parking at our wall towards the gas station.

Følg oss

Sign up for our newsletter!

And get the latest news on our program, invitations and community offerings once a month.

Design og nettside av Skogen