EN
Meny
A l e x a n d e r
R o b e r t s
( 3 3 )
b l i r
n y
t e a t e r s j e f
p å
R o s e n d a l

I sju år har han vært sentral i å bygge opp Reykjavík Dance Festival til et internasjonalt og islandsk folkeanliggende – som plattform for utøvende kunst. Nå tar briten over sjefsstolen på Rosendal Teater i Trondheim fra 2021. Visjonen er krystallklar: Rosendal skal bli et sted for hele byen.

17 kandidater – alle med relevant bakgrunn og motivasjon – søkte om stillingen på Rosendal da den ble utlyst i februar i år. Det har vært knyttet stor spenning til ansettelsen, da sittende teatersjef Per Ananiassen har ledet Teaterhuset Avant Garden på reisen mot innflytting i – og navnebytte til – Rosendal Teater de siste 13 årene. Men i søknadsbunken og intervjurundene var det én kandidat som klart skilte seg ut: Alexander Roberts – en 33 år gammel britisk mann bosatt på Island, men bred erfaring fra feltet. I januar kommer han flyttende til Trondheim med samboer og to barn.

Les intervju med Roberts i Adresseavisen fredag 29. mai her.

- Dette er tilsynelatende en dristig ansettelse, men faktum er at vi ikke kunne ha følt oss tryggere på valget. Roberts kjenner scenekunstfeltet, han har besittet omtrent alle mulige roller i det og har både bred og dyp tverrkunstnerisk kompetanse, men først og fremst har han en utrolig klar tanke om hvor Rosendal skal og hvordan vi skal komme dit gjennom å bygge videre på det massive arbeidet som er lagt ned, sier Ottar Michelsen, som er styreleder i Rosendal Teater og har ledet ansettelseskomiteen.

- Alt begynner med et solid fundament i lokalsamfunnet. Jeg har en del erfaring med samarbeid med lokalmiljøet og lokale kunstnere, og jeg vil ta med meg dette til Rosendal. Samtidig er mye av grunnlaget til stede allerede gjennom den innsatsen nåværende teatersjef Per Ananiassen har lagt ned, sier Roberts.

Roberts har vært sentral i å bygge opp Reykjavík Dance Festival, Live Art research and development agency og kunstnerkollektivet Choreography Reykjavík. Han har erfaring som kurator/programansvarlig, produsent, dramaturg, pedagog, koreograf og utøvende kunstner. Den røde tråden går helt tilbake til der hvor han begynte karrieren sin: Med punk og hardcore i musikkbransjen. Det var der han først fattet interesse for kroppen og ideen om at estetisk bevegelse også kan være politiske bevegelser – i amatørisme som strategi, utøvende kunst, dans og koreografi. Når han tar over spakene i det ærverdige art deco-bygget i Østbyen i Trondheim, er han tydelig på ambisjonen:

Han har fulgt teaterhuset lenge, selv vært gjest under Bastardfestivalen i 2018 og er både imponert og inspirert av arbeidet han skal bygge videre på:

- Rosendal Teater og tidligere Teaterhuset Avant Garden har i mine øyne alltid vært et sted som forsvarer og feirer verdien av utfordrende kunst. Et sted som tilbyr publikum rom til å tenke annerledes om seg selv, om hverandre og om verden rundt oss.


Alexander Roberts tiltrer stillingen som teatersjef 1. januar 2021, men vil fra 1. september være ansatt ved Rosendal Teater i overlapp med sittende teatersjef Per Ananiassen.

For mer informasjon, kontakt:

Pia Martine Rosenkilde, marked- og kommunikasjonsleder ved Rosendal Teater:

pia@rosendalteater.no/ 920 83 295

Ottar Michelsen, styreleder ved Rosendal Teater og leder for ansettelseskomiteen:

Ottar.michelsen@ntnu.no/ 915 55 983

Alt begynner med et solid fundament i lokalsamfunnet.

Alexander Roberts, kommende teatersjef ved Rosendal Teater

Rosendal Teater

Besøk oss

Rosendal Teater holder til på Rosendal i Østbyen, på andre siden av krysset for Lademoen kirke når man kommer fra Midtbyen. Nærmeste bussholdeplass er Buran. Sykkelparkering mot bensinstasjonen.

Følg oss

Få med deg det som skjer i tide!

Design og nettside av Skogen