EN
Meny
B E V A R
T E A T E R V I T E N S K A P
I
B E R G E N !
Rosendal Teater, Black Box Teater og BIT Teatergarasjen oppfordrer fakultetsstyret ved Universitetet i Bergen til å finne andre løsninger på sin økonomiske utfordring.

17. mars 2023


Ledelsen ved Humanistisk fakultet ved Universitetet i Bergen har foreslått at to av tre vitenskapelige stillinger skal fjernes ved Teatervitenskap. Begrunnelsen for forslaget i «Faglig bemanningsplan 2022-2023» er økonomiske rammebetingelser. Forslaget skal behandles i fakultetsstyret førstkommende tirsdag 21. mars. Hvis dette vedtas frykter vi at det kan gå i retning av en nedleggelse av Teatervitenskap.

Rosendal Teater, Black Box Teater og BIT Teatergarasjen oppfordrer derfor fakultetsstyret til å finne andre løsninger på sin økonomiske utfordring. Og vi oppfordrer andre instanser ved UiB og bevilgende myndigheter nasjonalt om å komme fakultetsstyret i møte.

Vi er de tre eldste programmerende teatrene Norge, alle med aner i Teatervitenskap fra Bergen. BIT Teatergarasjen ble til i 1983 da tre studenter fra Teatervitenskap i Bergen bestemte seg for å lage en internasjonal teaterfestival. En av dem var nå avdøde Sven Åge Birkeland, og Tone Tjemsland, som nå er sjef for Carte Blanche i Bergen. BIT Teatergarasjen flytter om få år inn i sentralbadet, som i disse dager bygges om til det største norske scenekunsthuset i moderne tid. Kristian Seltun ble kort tid etter å ha levert sin master på Teatervitenskap teatersjef ved Teaterhuset Avant Garden (nå Rosendal Teater) i Trondhjem. Og teaterets lengst sittende sjef, Per Ananiassen skrev også sin hovedfagsoppgave der. Kristian Seltun var også sjef for Black Box Teater i Oslo. Nå er han sjef for Nasjonalteatret. Nåværende sjef på Black Box Teater, Jørgen Knudsen kommer også fra Teatervitenskap i Bergen.

Teatervitenskap i Bergen har stått i en særstilling i sin formidling mellom teaterteori og praksis. Et lite institutt som har satt store spor etter seg i hele Teaternorge, spesielt i våre teatre. Vi kommer alle fra Teatervitenskap i Bergen. Som programmerende teatre som formidler scenekunst i flere formater både nasjonalt og internasjonalt har spesielt BIT Teatergarasjen nytt godt av sin nære forbindelse til UiB via Teatervitenskap helt siden oppstarten. Utallige fagseminarer er blitt arrangert i samarbeid med UiB. Vi mister en vesentlig del av fortellingen om oss selv, vår faglige utvikling og selvforståelse om Teatervitenskap i Bergen mister stillinger og forsvinner.

Det kan i øvrig lages en lang liste med navn på personer som nå jobber og virker i innflytelsesrike stillinger i Norsk teater, fra scenegulvet og opp til Norsk Kulturråd, alt fra kunstnere, festivalarrangører, teatersjefer, forskere eller admisistrative stillinger, som alle kommer fra Teatervitenskap i Bergen.

Vennlig hilsen,

Jørgen Knudsen, Black Box Teater (Oslo)

Alexander Roberts, Rosendal Teater (Tronheim)

Fu Kuen Tang, BIT Teatergarasjen (Bergen)

Rosendal Teater

Besøk oss

Rosendal Teater holder til på Rosendal i Østbyen, på andre siden av krysset for Lademoen kirke når man kommer fra Midtbyen. Nærmeste bussholdeplass er Buran. Sykkelparkering mot bensinstasjonen.

Følg oss

Få med deg det som skjer i tide!

Design og nettside av Skogen