EN
Meny
P å
t i d e
m e d
f o r a n d r i n g
Teatersjef Alexander Roberts mener teatrene må ta ansvar for å forme en verden som systemisk er mer rettferdig og bærekraftig - sammen med alle de vi er omgitt av.

Forholdene i verden rundt oss er turbulente. Mange, fra naboen din til sjefen for World Economic Forum, observerer det samme: Verden er midt i enorme endringer. Fra Rosendal Teaters nærmeste nabolag til havets dyp, teknologien vi bruker, luften vi puster inn og maten vi spiser – overalt ser vi verden nå nye vendepunkter. Krisene vi står overfor er systemiske – is, økonomiske systemer, værsystemer, jorden vi dyrker, offentlig tillit, helsevesen, energinett – alle kollapser eller beveger seg mot kollaps.

Menneskers emosjonelle respons kan spenne fra en total hodet-i-sanda-fornektelse, til lammende panikk og sorg, til å lime seg fast til rullebaner eller helle tomatsuppe over en van Gogh. Uansett reaksjon - minst to ting er klare. For det første: Mens smerten ikke er jevnt fordelt og noen allerede føler konsekvensene mer enn andre, kan ingen skjerme seg fra det som skjer – verden vil forandre seg for alle. For det andre kan ingen av utfordringene løses ved at vi som individer prøver å bli bedre mennesker på egen hånd, vi er helt avhengige av at de individene som sitter med makt, bruker den til å forme en verden som systemisk er mer rettferdig og bærekraftig for alle som lever i den.

Teatrene har en rolle å spille. Vi kan rydde opp i teaterhusene våre, sjekke fotavtrykket vårt og aktivt bidra til et skift ved å styre aktivitetene våre videre mot sosial, miljømessig og kunstnerisk regenerativ virksomhet - altså aktiviteter som skaper bedre vilkår for mennesker og jorda vi lever på. Vi kan være et sted for håp, mot, fantasi, empati, kritisk tenkning, eksperimentering, lek, glede og fellesskap. Vi kan bruke stemmene våre – i tillegg til å forsterke de stemmene som har mest behov for å bli hørt – som et middel til å øke bevisstheten og forståelsen av kompleksiteten, underverkene og mulighetene som finnes.

Når du leser gjennom vårprogrammet
vårt for 2023, når du besøker oss, mens du snakker med de som jobber her, når du ser noe på scenene våre, vil du kanskje legge merke til disse ideene i arbeidet vi gjør, så vel som i arbeidet til de vi jobber med.

Det kan være i «betal det du kan»-modellen for billetter, ei endring vi har gjort for å senke den økonomiske terskelen for folk til å oppleve teater. Det kan være å bygge et team som er mer representativt for samfunnet vi er en del av. Det kan være å - i samarbeid - designe et arbeidsmiljø som prioriterer menneskers velferd. Det kan være å redusere vårt miljøavtrykk. Det kan være en av forestillingene, festivalene, foredragene, workshopene, fellesmåltidene, publikasjonene, omvisningene, konsertene, opplesningene, residensene eller festene du deltar på. Du kan se det i hvordan vi inviterer mange andre inn - med ulik alder, bakgrunn, evner og legninger - til å forme Rosendal Teaters verden sammen med oss. Eller legge merke til det når vi hever stemmen og trenger å si i fra. Det kan være så mye.

Som teater kan vi forvandle lite eller ingenting alene, men vi kan forvandle mye sammen. Et teater er ingenting uten fellesskap.

Hvis du allerede er involvert, takk for at du er med oss! La oss fortsette å bygge fremtida sammen.

Hvis du leser dette og føler deg nysgjerrig, men ennå ikke er involvert, så engasjer deg! Oppsøk noe som utvider perspektivene dine, still opp eller strekk ut ei hånd.

Som den fantastiske Octavia Butler en gang sa "alt du berører, endrer du, og alt du endrer, forandrer deg".

Kom og forvandle ting med oss!

Rosendal Teater

Besøk oss

Rosendal Teater holder til på Rosendal i Østbyen, på andre siden av krysset for Lademoen kirke når man kommer fra Midtbyen. Nærmeste bussholdeplass er Buran. Sykkelparkering mot bensinstasjonen.

Følg oss

Få med deg det som skjer i tide!

Design og nettside av Skogen