EN
Meny
R e s i d e n s
p å
R o s e n d a l
T e a t e r ?
Vi har plass til fleir, så hausten 2024 tilbyr Rosendal Teater residens/arbeidsperiode i vår prøvesal.

Scenekunstnarar, musikarar, biletkunstnarar og andre som jobbar med tidsbasert eller relasjonell kunst på ulike måter er velkomne til å søke.

Vi kjem til å prioritere prosjekt med lokal forankring og prosjekt som på ein eller annan måte arbeider med berekraft, men tek imot andre om vi har plass.

Tidsrame for arbeidsperiode: 1-2 veker

Prosjekt i alle faser av utvikling er velkomne til å søke, men prøvesal er ikkje egna til å sluttstille prosjekt då lys og lydrigg er fast i salen og kjem til å vere standard for prosjekt vi tek inn gjennom denne ordninga.Det går å få til ei deling eller visning for inviterte før slutten av prøveperioden.Kompaniet må sjølv søke om støtte til honorar, ev reise og opphald og andre utlegg til prosjektet.

Dette treng vi å vete:

  • Kven er du?
  • Kven skal du eventuelt arbeide med?
  • Kva vil du gjere hos oss?

Legg ved prosjektskildring og nokre ord om kva vil du bruke arbeidsperioden til?

Kva for periode eller periodar under er relevant for deg/dykk?

Rosendal Teater

Besøk oss

Rosendal Teater holder til på Rosendal i Østbyen, på andre siden av krysset for Lademoen kirke når man kommer fra Midtbyen. Nærmeste bussholdeplass er Buran. Sykkelparkering mot bensinstasjonen.

Følg oss

Få med deg det som skjer i tide!

Design og nettside av Skogen