NO
Menu
R e s i d e n s
p å
R o s e n d a l
T e a t e r ?
Vi har plass til fleir, så hausten 2024 tilbyr Rosendal Teater residens/arbeidsperiode i vår prøvesal.

Scenekunstnarar, musikarar, biletkunstnarar og andre som jobbar med tidsbasert eller relasjonell kunst på ulike måter er velkomne til å søke.

Vi kjem til å prioritere prosjekt med lokal forankring og prosjekt som på ein eller annan måte arbeider med berekraft, men tek imot andre om vi har plass.

Tidsrame for arbeidsperiode: 1-2 veker

Prosjekt i alle faser av utvikling er velkomne til å søke, men prøvesal er ikkje egna til å sluttstille prosjekt då lys og lydrigg er fast i salen og kjem til å vere standard for prosjekt vi tek inn gjennom denne ordninga.Det går å få til ei deling eller visning for inviterte før slutten av prøveperioden.Kompaniet må sjølv søke om støtte til honorar, ev reise og opphald og andre utlegg til prosjektet.

Dette treng vi å vete:

  • Kven er du?
  • Kven skal du eventuelt arbeide med?
  • Kva vil du gjere hos oss?

Legg ved prosjektskildring og nokre ord om kva vil du bruke arbeidsperioden til?

Kva for periode eller periodar under er relevant for deg/dykk?

Rosendal Teater

Besøk oss

Rosendal Teater is placed in the eastern part of Trondheim, at the other side of the crossing near Lademoen Church. The closest bus stop is Rønningsbakken. Bicycle parking at our wall towards the gas station.

Følg oss

Sign up for our newsletter!

And get the latest news on our program, invitations and community offerings once a month.

Design og nettside av Skogen