EN
Meny
K u l t u r
o g
k l i m a -
r e t t f e r d i g h e t
i
n o r g e

In September 2023, Rosendal Teater and Klimakultur launched a climate justice guide that encourages the Norwegian performing arts field to take a leading role in the ongoing climate and environmental crisis.

Som en karbonintensiv økonomi og en av verdens ledende produsenter av fossilt brensel står Norge midt i et komplekst oppgjør med krisen. Krisen er allerede i ferd med å inntreffe, men valgene som tas nå og i nær fremtid vil ha stor innvirkning på det fremtidige livet i Norge, så vel som beboeligheten på planeten som helhet.

Guiden fornekter ikke kompleksiteten i situasjonen, og undervurderer heller ikke det enorme omfanget av globale tiltak som må iverksettes. Men guiden argumenterer for at Norges offentlige engasjement for miljømessig bærekraft, global rettferdighet og demokratiske verdier, kombinert med de eksistensielle utfordringene vi står overfor, øker behovet for arenaer der den offentlige fantasien kan engasjeres og mobiliseres.

I forbindelse med lanseringa av guiden arrangerte Rosendal Teater et heldagsseminar om kreativ klimarettferdighet med særlig fokus på hvordan kunstorganisasjoner kan bruke sine publikumsrettede plattformer til å skape fora for offentlig engasjement.

Guiden kan lastes ned her:

Norsk versjon
Engelsk versjonRosendal Teater

Besøk oss

Rosendal Teater holder til på Rosendal i Østbyen, på andre siden av krysset for Lademoen kirke når man kommer fra Midtbyen. Nærmeste bussholdeplass er Buran. Sykkelparkering mot bensinstasjonen.

Følg oss

Få med deg det som skjer i tide!

Design og nettside av Skogen