EN
Meny
T h e
S h a k e
D o w n
-
R o s e n d a l s
t e n å r i n g s k u r a t o r e r
Med støtte fra EEA Grants har latviske The New Theatre Institute (NTIL) og Rosendal Teater lansert et nytt internasjonalt samarbeidsprosjekt kalt “The Shake Down”. Prosjektet har som mål å utvikle en ny generasjon kulturledere.

“The Shake Down” gir de unge som er valgt ut til å delta i prosjektet reelt ansvar og ledelse for selv å skape kultur. Ved hjelp av tid og ressurser er prosjektet ment å styrke kulturutvikling og kunstnerisk utveksling mellom en gjeng utvalgte unge, og hjelpe dem å bygge ei fremtid innen kunst, kuratering og festivalarbeid.

10 tenåringer fra Norge og Latvia vil delta i et 14 måneder langt mentorprogram. Her vil de få støtte til å co-curatere to internasjonale festivaler for utøvende kunst - “The Shake Down”-programmet som en del av “Homo Novus”-festivalen i september 2022 i Riga og en egen festival på Rosendal Teater i april 2023.

Prosjektet vil bestå av et digitalt fellesskap, utformet og vedlikeholdt av de unge kuratorene selv - mentorert og inspirert av noen av verdens ledende kuratorer og kunstnere. Deltakerne vil møtes minst to ganger i måneden i det digitale fellesskapet, gjennom workshops og samtaler hvor alle aspekter ved festivalkuratering, produksjon, dramaturgi, kunstnerisk ledelse og design berøres. Den digitale utvekslingen vil føre til to intensive øvingsperioder med workshops i hvert land, hvor tenåringene deltar sammen med kunstneriske mentorer og gjesteledere.

Prosjektet er muliggjort gjennom samarbeid mellom NTIL (ledet av Bek Berger) og Rosendal Teater (ledet av Alexander Roberts), hvor begge ledere har omfattende erfaring med å jobbe sammen med unge i aldersgruppen 16-18 år for å skape ekstraordinære kunstneriske resultater.

De kunstneriske mentorene i programmet er erfarne europeiske festivalledere – Sodja Zupanc Lotker (CZ), Asgerdur Gunnarsdottir (NO/IS), Marta Keil (PL), Santa Remere (LV) så vel som Bek Berger og Alexander Roberts. De kunstneriske mentorene vil tilføre kunnskap og kompetanse om kuratering innen kunst- og festivalbransjen fra et globalt perspektiv. Slik er målet å tilby ytterligere en internasjonal dimensjon til prosjektet.

Foto: Pēteris Vīksna / Workshop for young people by “Nocturne” artists at “Homo Novus”, 2018.

“The Shake Down” har mottatt støtte på 212 190 € fra Island, Liechtenstein og Norge gjennom EEA Grants. Prosjektmålet er å fremme unge menneskers involvering i å løse utfordringer av offentlig interesse, og deres deltakelse i byers kulturliv.

www.eeagrants.org
http://theatre.lv/eng/category...

EEA grants

Med støtte fra EEA Grants har latviske The New Theatre Institute (NTIL) og Rosendal Teater lansert et nytt internasjonalt samarbeidsprosjekt kalt “The Shake Down”. Prosjektet har som mål å utvikle en ny generasjon kulturledere.

“The Shake Down” gir de unge som er valgt ut til å delta i prosjektet reelt ansvar og ledelse for selv å skape kultur. Ved hjelp av tid og ressurser er prosjektet ment å styrke kulturutvikling og kunstnerisk utveksling mellom en gjeng utvalgte unge, og hjelpe dem å bygge ei fremtid innen kunst, kuratering og festivalarbeid.

10 tenåringer fra Norge og Latvia vil delta i et 14 måneder langt mentorprogram. Her vil de få støtte til å co-curatere to internasjonale festivaler for utøvende kunst - “The Shake Down”-programmet som en del av “Homo Novus”-festivalen i september 2022 i Riga og en egen festival på Rosendal Teater i april 2023.

Prosjektet vil bestå av et digitalt fellesskap, utformet og vedlikeholdt av de unge kuratorene selv - mentorert og inspirert av noen av verdens ledende kuratorer og kunstnere. Deltakerne vil møtes minst to ganger i måneden i det digitale fellesskapet, gjennom workshops og samtaler hvor alle aspekter ved festivalkuratering, produksjon, dramaturgi, kunstnerisk ledelse og design berøres. Den digitale utvekslingen vil føre til to intensive øvingsperioder med workshops i hvert land, hvor tenåringene deltar sammen med kunstneriske mentorer og gjesteledere.

Prosjektet er muliggjort gjennom samarbeid mellom NTIL (ledet av Bek Berger) og Rosendal Teater (ledet av Alexander Roberts), hvor begge ledere har omfattende erfaring med å jobbe sammen med unge i aldersgruppen 16-18 år for å skape ekstraordinære kunstneriske resultater.

De kunstneriske mentorene i programmet er erfarne europeiske festivalledere – Sodja Zupanc Lotker (CZ), Asgerdur Gunnarsdottir (NO/IS), Marta Keil (PL), Santa Remere (LV) så vel som Bek Berger og Alexander Roberts. De kunstneriske mentorene vil tilføre kunnskap og kompetanse om kuratering innen kunst- og festivalbransjen fra et globalt perspektiv. Slik er målet å tilby ytterligere en internasjonal dimensjon til prosjektet.

Foto: Pēteris Vīksna / Workshop for young people by “Nocturne” artists at “Homo Novus”, 2018.

“The Shake Down” har mottatt støtte på 212 190 € fra Island, Liechtenstein og Norge gjennom EEA Grants. Prosjektmålet er å fremme unge menneskers involvering i å løse utfordringer av offentlig interesse, og deres deltakelse i byers kulturliv.

www.eeagrants.org
http://theatre.lv/eng/category...

Rosendal Teater

Besøk oss

Rosendal Teater holder til på Rosendal i Østbyen, på andre siden av krysset for Lademoen kirke når man kommer fra Midtbyen. Nærmeste bussholdeplass er Buran. Sykkelparkering mot bensinstasjonen.

Følg oss

Få med deg det som skjer i tide!

Design og nettside av Skogen