Kafémeny

Foie gras

190,-

Under hensyntagen til en økt implementering genereres innsatsen med henblikk på løsningen.

Steam buns

110,-

På grunnlag av en kostnadseffektiv kvalitetssikring synliggjøres resultatene som en følge av føringene.

Kombucha

35,-

Svart kaffe

25,-

Flat white

30,-

Tibetansk te

29,-