Symposium of Spiritual Technologies within Creative Practices

Skjermbilde 2020 01 17 kl 13 22 18

Symposium of Spiritual Technologies within Creative Practices

Av Invisibledrum Art Association (NO)

Visninger

 • No shows yet
 • Duration

  Participators

  Den 3.-6. februar er Rosendal Teater vertskap for den første nordiske samlingen til Invisibledrum Art association.

  Symposiet vil diskutere hvordan spirituelle teknologier forholder seg til og påvirker arbeidet til både kunstnere, forskere og utøvere av kunstneriske og kroppsliggjorte praksiser. Fokuset spenner fra holistiske praksiser av vestlig esoterisme, gamle nordiske og arktiske tradisjoner og ulike unike praksiser i dag.

  Symposiet har som mål å utveksle kunnskap og reflektere kritisk for å utvide det profesjonelle feltet. Gjennom forelesninger, verksteder, seremonier og performance søker symposiet både å vise fram det som rører seg innenfor spirituelle teknologier i dag, men også å skape arenaer for ikke-hierarkiske møter mellom deltagerne – uavhengig av bakgrunn, utdannelse og nasjonalitet, der man samles rundt en felles interesse rundt økologi, holistisk tenking og kreative praksiser.

  En kjernegruppe av inviterte kunstnere vil komme fra de ulike nordiske landene med et ønske om å også få treffe det lokale kunstmiljøet i Trondheim.

  Invisibledrum Art Association er grunnlagt av Amalia Fonfara og Nazaré Zoares