EN
Meny
knowledge

Propellen Teaters Fagdager 2022

Er dette stedsspesifikk scenekunst?

Varighet: ca. 7 timer
Er dette stedsspesifkk scenekunst? Materialitet, motivasjon og framtida!

Dato/tid:

2. november 2022: 10.00 - 16.00 (Dørene åpner 9.00)
3. november 2022: 10.00 - 16.00 (Dørene åpner 9.30)

Billetter for hver dag må bestilles separat.
Detaljert program finner du nederst i denne artikkelen.

Velkommen til to dager med inspirasjon, prosess, samtale og mingling. Verkstedsledere og innleggsholdere er Lise Hovik, Frank Ekeberg, Lisa Størseth Pettersen, Anna Thu Schmidt, Heli Aaltonen og Sister Hope (DK).

Den første dagen skal vi ut i Rosendal Teaters nærmiljø med miniverksteder der verkstedholderne leder sin gruppe i en kort, men spennende prosess. Den andre dagen vil fagdagenes kunstnere holde innlegg om eget arbeid, samt delta i utforskende samtaler med moderatorer og publikum.

I vårt andre år med stedsspesifikk utforskning er det tverrfaglige ekstra viktig og både lydkunst, installasjon, dansekunst, performancekunst og teater er med i utforskningen. Vi åpner oss mot samfunnet forøvrig og spør oss hva motivasjonen for å jobbe med stedsspesifikk kunst og scenekunst er, samt diskuterer hvilke muligheter det er for den stedsspesifikke scenekunsten i fremtida, og hvilken plass den har i det politiske og økologiske bildet.

Billettene til de to dagene bestilles hver for seg. Miniverkstedet velges samme dag ved «først til mølla prinsippet» og det er mulig å melde seg på det kurset man ønsker fra dørene åpner 2.november. Fagdagene foregår på norsk, men spørsmål og kommentarer må gjerne stilles på engelsk. Gratis inngang og åpent for alle.

Arrangementet er en del av Propellen Teaters utforskningsprosjekt om stedsspesifikk scenekunst som inneholder aktiviteter som verksteder, fagdager, PROPELLARTutlysninger og fanzineutgivelser. Følg med på www.propellenteater.no.

Presentert av Propellen Teater i samarbeid med Rosendal Teater og NTNU Drama og Teater.

PROGRAM PROPELLENS FAGDAGER

Onsdag 2.11

09.00 Registrering. Påmelding til miniverksted i foajeen – først til mølla! Kaffe/Te!

10.00 – 10.45 Samling i SAL 1, Presentasjon av program. Samtale.

10.45 - 14.30 MINIVERKSTED Gruppene går ut og arbeider på ulike steder nært teatret i Lade/Buranområdet. Ta med matpakke og godt med klær.

Kaffe. Te. Vi samles på Rosendal igjen.

14.30 – 16.00 Samtale med alle. Oppsummering i SAL 1.


Torsdag 3.11, i SAL 1 på Rosendal Teater hele dagen.

09.30 – 10.00 Registrering Kaffe/Te

10.00 Oppsummering av dag 1, program for dagen

10.15 – 11.30 MATERIALITET

Lise Hovik - Materialiteter som aktive agenter i stedsspesifikk scenekunst

Frank Ekeberg - Tid, rom og sted med lyd som materiale

Lisa Størseth Pettersen - ‘Luftslott’ En performativ hendelse og inskripsjon i fjell - Stokksund Trygdepensjonat. Presentasjon av eget arbeid med relasjon til spørsmål rundt sted og materiale.

11.00 Samtale: Sted og materialitet – hva er det? Et steds materialitet? Estetiske prosesser i møte med stedet. Materialitet og tverrfaglighet.

11.30 Pause

11.45 – 13.00 MOTIVASJON

Heli Aaltonen - Skogbading og historiefortelling: Å gjenopprette forbindelse med sanselig nærvær og fortellinger til skogen og dens innbyggere

Ingrid Långström/Sisters Hope - Intervention and site spesific

Anna Thu Schmidt - Mot mer tilgjengelighet og synlighet i dansekunsten

12.30 Samtale: Sted og motivasjon - hvorfor gjør vi det vi gjør? Hvordan jobbe med motivasjon og sted?

13.00 Lunsj

13.45 – 16.00 Hovedsamtale: Er dette stedsspesifikk scenekunst? Den stedsspesifikke scenekunsten og fremtida. Det politiske i den stedsspesifikke scenekunsten.

Nicole S. C. Ingemann og Kristina Kiberg vil være moderatorer begge dagene.

BESKRIVELSE KUNSTNERE OG MINIVERKSTED

LISE HOVIK er professor i drama og teater ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, professor 2 ved OsloMet og har arbeidet som dramapedagog siden 1990. Hun er kunstnerisk leder for Teater Fot, som skaper og forsker innen teater og kunst for de yngste barna siden 2004. Hun har nylig ledet et kunstnerisk forskningsprosjekt Lydhør i Kongsgården (2019-21), som et stedsspesifikt prosjekt med barnehagebarn, pedagoger, kunstnere og forskere sammen med planter, trær, samt natur og gjenbruksmaterialer fra stedet. E-post: Lise.Hovik@dmmh.no

MINIVERKSTED: ØVELSER MED VENTEROM

Med utgangspunkt i en forståelse av det stedsspesifikke som materielle, romlige og fysiske størrelser skal vi jobbe i foajeområdet i Rosendal Teater. Vi undersøker stedet med kroppen, og arbeider med en ide om å «bli stedet». Det vil si at vi forsøker å etterlikne eller smelte sammen med stedet, samtidig som vi må gi stedet motstand for å oppdage stedets potensialer og bli bevisst hvordan det former oss. Vi vil i løpet av miniverkstedet varme opp med grunnleggende øvelser og så lage et lite forløp, kanskje ved hjelp av kostymer, der vi beveger oss fra hvert vårt sted, og inn i en gruppeimprovisasjon som bruker stedet som med og motspiller.

FRANK EKEBERG er en tverrfaglig kunstner, komponist og forsker bosatt i Trondheim. Arbeidene hans utforsker tid, romlighet og transformasjon med spesielt fokus på naturrom, økosystemer og samspillet mellom mennesket og det utenommenneskelige. Han bruker nesten utelukkende feltopptak som kildemateriale, og integrasjon av sted og rom er grunnleggende aspekter ved alle arbeidene. Ekeberg har mastergrad i elektronisk musikk fra Mills College i Oakland, California, der han studerte under Pauline Oliveros og Alvin Curran, og doktorgrad i komposisjon fra City University London, England, med Denis Smalley som veileder. I 2017 ble han tildelt et kunstner-forsker-stipendiat på Smithsonian Institution, og har senere fortsatt denne siden ved sin kunstpraksis i en forskerstilling på Smithsonian National Museum of Natural History i Washington D.C., USA.

MINIVERKSTED: STED OG LYD
I dette miniverkstedet vil vi fokusere på lydbevissthet og utforske lyttemetoder i respons til ulike steder og situasjoner. Vi vil være både innendørs på Rosendal og utendørs i området rundt for å undersøke stedets lydlige identitet gjennom auditive observasjoner og lydvandringer, og diskutere hvordan romlige karakteristikker påvirker opplevelse, tolkning og bruk av et sted.

LISA STØRSETH PETTERSEN er billedkunstner, utdannet fra Kunstakademiet i Trondheim, NTNU hvor hun gikk ut med mastergrad i 2020. Arbeidene hennes er hovedsakelig performative hendelser knyttet til sted, hvor materialet er selve konteksten de utspiller seg i. Med metoder som blant annet øvelse, øyeblikk, popmusikk og lys, blir de et forsøk på å lage rom for kontrahistorier der tid, sted og hverdag beveger seg inn og ut av virkelighet og fiksjon. Samarbeid og godvilje fra naboer, venner, familie, operasangere, eiendomsmeglere, fiskere, vaktmestere, arkitekter med flere er en essensiell og sentral del av hennes praksis og ferdige arbeid.

MINIVERKSTED: KOLLEKTIV TRANSPORT
Verkstedet starter som en guidet tur gjennom byen med kollektivtransport og Henri Lefebvre´s ‘The production of space’. Vi ender opp på en eller flere hittil ukjente lokasjoner hvor vi øver oss på intens oppmerksomhet. På å lytte, lete å se sammenhenger som kanskje ikke er så iøynefallende. Vi bruker blant annet lyd og speil for å bokstavelig talt reflektere over hvor vi er, og hva dette stedet kan. Kan noe være konkret og magisk på samme tid?

HELI AALTONEN, PhD, er førsteamanuensis i teatervitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hun er ungdomsteaterforsker, forteller- og figurteaterkunstner og teater/dramapedagog med fordypning i anvendt teaterpraksis. Hun er opptatt av ulike stedsbestemte møter mellom økologi og performative kunstformer. Hun var medredaktør og skribent i to Nordisk dramapedagogisk tidskrifter der dramapedagogisk praksis og miljøspørsmål har vært i fokus. Spesialnummer er 3/2015 Grønt drama, og 2/2020 Drama og bærekraftig utvikling.

MINIVERKSTED: SKOGENS INVITASJON (KUHAUGEN)
La oss lytte til invitasjonene fra skogen og la trærne være din guide! I dette stedsspesifikke fortellerverkstedet har vi et fokus på å øke vår sanseoppmerksomhet med andre i skogen og utforske muligheter for å praktisere historiefortelling med flere arter. Å besøke skog som et hjem for trær løfter oss nærmere det å skape en gjensidighetspraksis. Denne workshopen er inspirert av japansk Shinrin-yoku, skogbading og kombinert med fortellerøvelser. Dette stedsspesifikke verkstedet for flere arter er et eksempel på å senke farten og sanse nøye, og motta skogens uhørte og ufortalte historier og symfoni av sansetilbud. Ta godt med klær med deg på dette verkstedet.

SISTERS HOPE er en anerkjent og prisbelønt, København-basert performancegruppe og bevegelse som går i spissen for en helt ny type performancekunst som inspirerer kommende generasjoner. Arbeidet deres utspiller seg i skjæringspunktet mellom fordypning, intervensjon, aktivisme, forskning og pedagogikk. I sine store varige forestillinger utforsker de ulike aspekter av det de kaller et sanselig samfunn – En potensiell ny verden som oppstår fra den post-økonomiske og økologiske krisen. I deres pågående banebrytende 5-årige forestilling, Sisters Hope Home, introduserer de et helt nytt kunstnerisk paradigme som de kaller "Inhabitation" som stimulerer økologisk tilknytning og bærekraftig fremtid. Sisters Hope har også utviklet sin egen fremføringsmetode – Sisters Performance Method – Sensuous Learning, som er starten på opplæringen av Sisters Hopes-utøvere og som undervises mye på kunstskoler og øvrige steder.

MINIVERKSTED: POETIC INTERVENTIONS (SVARTALMOEN/SOLSIDEN)
I workshopen vil Sisters Hope presentere sitt arbeid med radikale performative intervensjoner i offentlige skoler, rådhus og det offentlige rom i byen. Opprinnelsen til Sisters Hopes kunstneriske praksis er den unike fremføringsmetoden - The Sisters Performance Method - Sensuous Learning. Denne metoden er forankret i utforskningen av det som Sisters Hope kaller «The Poetic Self». Det poetiske selvet skal ikke forstås som noe fiktivt eller en karakter. Det er det indre iboende poetiske potensialet som bor i alle mennesker og som Sisters Hope inviterer deltakerne til å utfolde seg og utforske i de oppslukende og sanselige universene de skaper. De introduserer et nytt kunstnerisk paradigme, Inhabitation, der de argumenterer for at for å bevege oss inn i en mer bærekraftig fremtid, må vi stimulere til en dyp forståelse og følelse av sammenhengen i alt. Dette kan skje når vi ikke bare besøker (eller deltar midlertidig i), men i stedet bor mer permanent i det sanselige og poetiske vesenet. Verkstedet holdes på engelsk.

ANNA THU SCMIDT (født 1989 i Tyskland) er en dansekunstner med fokus på danseimprovisasjon, tverrfaglige prosjekter, stedsspesifikt arbeid og integrert dans. Hennes arbeid er inspirert av kulturer og naturmiljøer hun lever i og sammenhengen og kommunikasjonen mellom mennesker. Temaer som inkludering og tilgjengelighet står sentralt i hennes kunstneriske arbeid. Hennes interesse for danseforhold til annen kunst fører til internasjonalt samarbeid og forskning på sammenfletting av danse- og installasjonskunst. https://www.annathuschmidt.com

MINIVERKSTED: STED OG KROPP
I denne workshopen henter vi inspirasjon fra omgivelsene og utforsker Lademoparken. Gjennom en leken tilnærming til danseimprovisasjon forbinder vi oss med elementene som er til stede i rommet og omsetter stedet til kroppsbevegelser. Vi starter med kollektive improvisasjonsoppgaver på stedet før vi går inn i en individuell kreativ prosess mot et stedsspesifikt bevegelsesbasert arbeid.


Har du spørsmål, ta kontakt med Propellen: nannaprosjekt@gmail.com

More social events at Rosendal this autumn

See full program

Suppekjøkken

Gratis og åpent!

Fra 19. april
Rosendal kafé

Nabojazz

på Rosendal Kafé
Billett

11. mai
Rosendal kafé

Rosendal Teater

Besøk oss

Rosendal Teater holder til på Rosendal i Østbyen, på andre siden av krysset for Lademoen kirke når man kommer fra Midtbyen. Nærmeste bussholdeplass er Buran. Sykkelparkering mot bensinstasjonen.

Følg oss

Bli rosendalianer

Få med deg det som skjer i tide!