EN
Meny
Ecologies

Red Flag

av Geir Hytten (NO)

Kan vi gjennom en atmosfære av forventning og entusiasme skape dype forbindelser og sette noe på spill sammen, slik at vi som kollektiv kropp kan engasjeres på linje med en demonstrasjon?

Varighet: 70 min
I RED FLAG inviteres publikum til en felles opplevelse av kroppslig solidaritet forbi menneskets natur. I forestillingens alternative dansedemokrati oppstår en relasjonell klimapolitisk estetikk, som vekselsvis strekker seg fra det nære kroppslige, til sosiale organiseringer, og globale fellesskap.
+ Tilgjengelighet: Innholdsbeskrivelse, Avslappa område utilgjengelig

I RED FLAG inviteres publikum til en felles opplevelse av kroppslig solidaritet forbi menneskets natur. Kan vi gjennom dans engasjere vårt publikum i klimasaken, slik at vi som kollektiv kropp kan påvirkes på linje med en demonstrasjon? Gjennom en skalert koreografi veksler forestillingen på å strekke seg fra det nære kroppslige, til teaterrommets sosiale organiseringer, i et forsøk på et globalt fellesskap.

RED FLAG er den første av tre forestillinger hvor Geir Hytten tar for seg ulike sider av «affekt», og ser her på affekten mellom kropper. De er alle en forlengelse av hans masteroppgave i samfunnsgeografi (2022), og skaper et bakteppe for utforsking av miljøspørsmål gjennom dans.

På samme måte som naturens sammensatte rasjonelle og irrasjonelle økologier, utsettes publikum for en tilsvarende friksjon i forestillingen. Danserne utøver en rigid dansepraksis som følger kroppens naturlige bevegelsesbaner, og i deres pågående forhandlinger trer individuelle og uplanlagte realiteter frem i deres aktivitet. De lar kroppene tilsynelatende synke forbi scenegulvet, de står alene i det store rommet og prøver på med forventninger å igangsette ulike engasjement, og igjen og igjen entrer de scenerommet fra utsiden for å advare og for å fylle på med entusiasme. Gjennom relasjonelt å skape intime, distanserte og åpne rom fremhever RED FLAG det å være sammen i et fellesskap med alle våre ulikheter, hvor vår kroppslige persepsjon er et alternativ til den kognitive og konseptuelle måten å forstå verden på. En verden som ikke er allerede forutbestemt, men som er i prosess og kan påvirkes.

Dansernes kroppslige masse strekker seg utover scenegulvet, formes og omformes igjen og igjen i en kinestetisk ekspansjon. Publikum innlemmes i forestillingens sosiale kropp, påvirket av dansernes fysiske strev. De delte og samtidige kroppslige erfaringene skaper en smittsom følelse av tilhørighet og håp, hvor det oppstår et momentum som kan skape kollektivt engasjement – ja, nærmest en sosial bevegelse.

Denne versjonen av RED FLAG fremføres av et utvidet ensemble med 3 dansekunstnere med base i / tilknytning til Trondheim.

Presenteres av DansiT

Medvirkende
Koreograf: Geir Hytten
Dansere: Emilie Karlsen, Magdalene Solli, Jake Ingram-Dodd, Louise Tanoto, Terje Tjøme Mossige, Geir Hytten, Lou Ditaranto, Rannei Grenne og Venla Niitemaa
Musiker og komponist: Kristoffer Lislegaard
Lysdesigner: Benjamin Fjellmann
Ytre øye og produsent Inés Belli
Co-produsert av: Dansens Hus og DansiT
Støttet av: Kulturrådet (Fri Scenekunst – prosjekt (dans) og Komposisjon og produksjon av musikk), Fond for Lyd og Bilde, Oslo Kommune & Fond for Utøvende Kunstnere.
Billettpriser
Nivå 1 250,-
Nivå 2 200,-
Nivå 3 150,-
Nivå 4 100,-
Nivå 5 75,-
Solidaritetsbillett (Betal litt ekstra for at de som ikke har mulighet kan betale mindre) 400,-
Rosendal Teater

Besøk oss

Rosendal Teater holder til på Rosendal i Østbyen, på andre siden av krysset for Lademoen kirke når man kommer fra Midtbyen. Nærmeste bussholdeplass er Buran. Sykkelparkering mot bensinstasjonen.

Følg oss

Få med deg det som skjer i tide!

Design og nettside av Skogen