EN
Meny
Ecologies

Red Flag

av Geir Hytten (NO)

Kan vi gjennom en atmosfære av forventning og entusiasme skape dype forbindelser og sette noe på spill sammen, slik at vi som kollektiv kropp kan engasjeres på linje med en demonstrasjon?

Varighet: 70 min
fredag 24. mai 19:00
Sal 1
lørdag 25. mai 19:00
Sal 1
I RED FLAG inviteres publikum til en felles opplevelse av kroppslig solidaritet forbi menneskets natur. I forestillingens alternative dansedemokrati oppstår en relasjonell klimapolitisk estetikk, som vekselsvis strekker seg fra det nære kroppslige, til sosiale organiseringer, og globale fellesskap.

RED FLAG er den første av tre forestillinger hvor Geir Hytten tar for seg ulike sider av «affekt». De er alle en forlengelse av hans masteroppgave i samfunnsgeografi (2022), og skaper et bakteppe for utforsking av miljøspørsmål gjennom dans.

Livet og naturen er sammensatt av det rasjonelle og det irrasjonelle, og utgjør dermed et mangfold av økologier på tvers av hverandre. Publikum skal få oppleve en tilsvarende friksjon gjennom dansernes stadige forhandlinger mellom egne kroppslige mikroverdener og større samfunnsspørsmål, der scenen blir et sted til å øve seg på et bedre samfunn som inkluderer mer enn det menneskelige. Fra et slikt relasjonelt økologisk perspektiv ønsker Hytten å rive oss løs fra en logisk og hierarkisk forståelse, løs fra «den sterkestes rett». På denne måten fremhever RED FLAG det å være sammen i et fellesskap med alle våre ulikheter, og en relasjonell måte å se verden på.

Dansernes kroppslige masse strekker seg utover scenegulvet, formes og omformes igjen og igjen i en kinestetisk ekspansjon. Publikum innlemmes i forestillingens sosiale kropp, påvirket av dansernes fysiske strev. De delte og samtidige kroppslige erfaringene skaper en smittsom følelse av tilhørighet og håp, hvor det oppstår et momentum som kan skape kollektivt engasjement – ja, nærmest en sosial bevegelse.

Medvirkende
Koreograf: Geir Hytten
Dansere: Emilie Karlsen, Magdalene Solli, Jake Ingram-Dodd, Louise Tanoto, Terje Tjøme Mossige og Geir Hytten
Musiker og komponist: Kristoffer Lislegaard
Lysdesigner: Benjamin Fjellmann
Ytre øye og produsent Inés Belli
Co-produsert av: Dansens Hus og DansiT
Støttet av: Kulturrådet (Fri Scenekunst – prosjekt (dans) og Komposisjon og produksjon av musikk), Fond for Lyd og Bilde
Billettpriser
Nivå 1 250,-
Nivå 2 200,-
Nivå 3 150,-
Nivå 4 100,-
Nivå 5 75,-
Solidaritetsbillett (Betal litt ekstra for at de som ikke har mulighet kan betale mindre) 400,-
Rosendal Teater

Besøk oss

Rosendal Teater holder til på Rosendal i Østbyen, på andre siden av krysset for Lademoen kirke når man kommer fra Midtbyen. Nærmeste bussholdeplass er Buran. Sykkelparkering mot bensinstasjonen.

Følg oss

Få med deg det som skjer i tide!

Design og nettside av Skogen